Vi i Team Paslode är glada att kunna dela med er att vi för ett tag sedan hade en inspirerande intervju med Femifix! Denna möjlighet gav oss insikter i den betydelsefulla roll kvinnor spelar inom byggbranschen.

Att belysa kvinnor inom bygg är avgörande av flera anledningar. För det första, det handlar om rättvisa. Kvinnor har historiskt sett varit underrepresenterade i denna sektor, och det är hög tid att ändra på det. Vi behöver synliggöra deras kompetens och erfarenhet, och inspirera fler unga kvinnor att följa sina drömmar inom bygg och konstruktion.

Dessutom bidrar mångfald till ökad innovation. När kvinnor och män med olika bakgrund och perspektiv arbetar tillsammans, ökar chansen att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Tack till Femifix och alla kvinnor inom byggbranschen. Era berättelser inspirerar och banar väg för en mer inkluderande och framgångsrik framtid inom bygg.

Introducera dig själv, vem är du?

Mitt namn är Osanna Scanlan även kallad Femifix, jag är 39 år gammal och mamma till två tonåringar. Jag blev professionell snickare två år sedan genom ett program som JM-bygg höll. Tipset kom av en vän och jag kände varför inte?

Vilka svårigheter har du stött på inom branschen?

Som alla säkert vet är byggbranschen en mansdominerad plats och många gånger när jag kommit till en arbetsplats har övriga arbetare antagit att jag ska städa byggplatsen!

Vad är nästa steg?

Som kvinna inom byggbranschen har jag stött på utmaningar som branschens traditionella könsmönster och förväntningar. Ibland har jag känt att jag behövt bevisa mig extra och att jag inte alltid behandlas jämlikt. Men jag har också sett positiva förändringar i branschen, med ökad acceptans och stöd för kvinnliga yrkesverksamma. Jag är fast besluten att fortsätta utmana normer och inspirera andra kvinnor att följa sina drömmar inom konstruktion och snickeri, oavsett hindren. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta mot en mer inkluderande och jämlik arbetsmiljö för alla.

För att uppmuntra fler unga kvinnor att välja karriärer inom bygg och snickeri behöver vi öka medvetenheten om de möjligheter som finns. Skolor och yrkesutbildningar bör erbjuda jämlika chanser och främja inkluderande miljöer.

Det är också viktigt att synliggöra framgångsrika kvinnliga yrkesverksamma som förebilder för att inspirera och visa att det är möjligt. Slutligen krävs branschens medvetenhet om de unika perspektiv och färdigheter som kvinnor kan bidra med. Genom dessa steg kan vi göra konstruktion och snickeri till mer tillgängliga och lockande alternativ för kvinnor. För att vara en framgångsrik snickare krävs en kombination av tekniska och personliga egenskaper.

Vad krävs för att bli en bra och framgångsrik snickare?

Tekniska färdigheter som precision, noggrannhet och förmågan att arbeta med olika verktyg och material är avgörande. Dessutom är problemlösningsförmåga och förmågan att tolka ritningar och planer viktiga. I branschen är även tålamod och uthållighet nödvändiga, eftersom projekt kan vara utmanande och tidskrävande. Att kunna kommunicera effektivt är också väsentligt, eftersom att förstå dina kunders vision är essentiellt. Slutligen, en passion för kreativitet och att se färdiga projekt ta form är en viktig drivkraft för en framgångsrik snickare.

Ett tips till de som tänker på att bli snickare?

Var inte rädd för att sätta ditt pris, du vet ditt värde bäst!

Vi i Team Paslode tackar Osanna för intervjun!