Det finns inget mer frustrerande än ett opålitligt verktyg. Vi har alla varit där – du anländer till arbetsplatsen redo för en ny produktiv dag, tar ut ditt verktyg ur verktygsväskan och går för att använda den och sedan… ingenting. Omedelbart spinner dina tankar iväg då du föreställer dig allt besvär med att behöva skicka iväg dina verktyg i flera dagar för reparation. För att inte tala om de förlorade timmarna som den oplanerade pausen kommer att kosta dig.

Den goda nyheten är att många fel som uppstår med Paslode-verktyg kan lösas eller undvikas helt genom att underhålla ditt verktyg. I Paslodes rengöringskit finns allt du behöver för en snabb  rengöring av ditt verktyg som hjälper till att minimera smutsbeläggningen inuti verktyget och hjälper dig att vara produktiv under längre tid.

Det finns också några snabba tips som kan genomföras när du upplever ett fel på ditt Paslode-verktyg, som mycket väl kan spara dig tid och pengar istället för att skicka ditt verktyg till ett reperationscenter. Här är en guide steg-för-steg vad du ska göra om du stöter på problem med ditt verktyg.

VAD SKA JAG GÖRA FÖRST?

1) En grundlig rengöring av ditt verktyg bör alltid vara det första du gör om du upplever problem med ditt verktyg och vill undvika att behöva skicka det till ett servicecenter.

2) Kontrollera om det finns spik eller dyckert som sitter fast och hindrar verktyget från att skjuta ordentligt. Om det är fritt, kan det vara batteriet som är felet.

3) Det är enkelt att testa själva batteriet i laddaren som följer med verktyget. Titta på lamporna på laddarenheten – ett växlande blinkande rött och grönt ljus betyder att batteriet är defekt. Om det är så, ta med dig batteriet till din återförsäljare som du köpte det av och de ska kunna hjälpa dig.

4) Kontrollera slutligen att spiken och gasen som du använder är kompatibla med Paslode-verktyget. Det kan vara så att den specifika produkten du använder är defekt – byt då spik och gas om vartannat för att se om det är fel på någon av dem och om det kan lösa ditt problem.

När du har gått igenom dessa steg och säkerställt att det inte är dina tillbehör och förbrukningsvaror det är fel på, kan du börja fokusera på själva verktyget.

 

VANLIGA Verktygsproblem

Det finns några fel som inte är specifika för en viss verktygsmodell, varav de flesta är lätta att lösa med lite undersökningsarbete.

KONSTANT AKTIV FLÄKT 

Detta kan inträffa när verktygsnosen sitter fast i intryckt position (som den skulle vara när du trycker ner verktygen innan du trycker på avfyraren). Om din nos är rörlig, indikerar det att nosen inte är problemet.

PROBLEM MED ATT SKJUTA SPIK 

Verktyget kan skjuta oregelbundet eller inte alls. Det första du ska göra är att kontrollera botten på gasen du använder. Gasen har ett bästa hållbarhetsdatum, så självklart kommer verktyge

t inte fungera som det ska om gasen har passerat bästa utgångsdatum! Kontrollera även så att gastuben inte är tom.

En annan sak att tänka på är den yttre lufttemperaturen – vi har alla någon gång värmt upp gasen i våra fickor en kall vinterdag. De nuvarande Paslode Lithium-verktygen är mycket bättre anpassade för att användas i kallare temperaturer, men det kan ändå vara värt att dubbelkolla gastemperaturen innan du skickar iväg ditt verktyg på service.

Nedan ser du lägsta arbetstemperatur för respektive verktyg:
IM90Xi/IM100Xi/PPN50Xi -15˚C
IM350+ 0˚C
IM45 CW & IM45 GN +7˚C
IM50/IM65/IM65A/IM200 +5˚C

Kontrollera din el

Slutligen kan elektronik även spela roll i hur väl ditt verktyg presterar – vilket är rimligt när man tänker efter. Skadade eller frånkopplade sladdar kan leda till en hel del problem, från brist av 

ström till fläkt och lampor till att verktyget inte sätts på eller fungerar över huvud taget.

Ibland kan du också uppleva att en liten röd lampa lyser – även detta kan bero på problem med elen. Det är värt att ta bort de

n bakre kåpan (där luftventilerna är) för att kontrollera att el och sladdar ser bra ut.

HJÄLP! MIN IM90XI / PPN50XI FUNKAR INTE!  

Varje Paslode-verktyg har sina egna finesser och därför är det rimligt att det finns några problem som kan uppstå specifikt för vissa verktyg eller verktygsfamiljer. IM90Xi- och PPN50Xi-verktygen liknar varandra i sin uppbyggnad och därför kan liknande problem uppstå, varav några av dem enkelt kan fixas hemma.

IM90Xi/PPN50XI PROBLEM MED ATT SKJUTA SPIK 

Kanske märker du att ditt verktyg skjuter två spik åt gången eller att verktyget skjuter spik oregelbundet. Det första du ska göra då är att kontrollera att magasinet är monterat ordentligt och att spiken är korrekt installerade i verktyget.

Slutligen, kontrollera den bandade spiken – är den skadad eller är papperssammansättningen komprimerad?

BLINKANDE LAMPOR ELLER LÄCKANDE GAS

Om du upptäcker att ditt IM90Xi- eller PPN50Xi-verktyg har ett beständigt eller blinkande röd lampa, eller om det verkar som att din gas läcker, måste du skicka in verktyget till en Paslode-godkänd serviceverkstad för reparation.

MIN IM350+ SKJUTER INTE SPIK ORDENTLIGT 

Som med de andra nämnda spikpistolerna finns det några spikrelaterade åtgärder som kan vidtas för att försöka eliminera fel och spara dig tid och resurser.

Om verktyget skjuter blanka skott utan att spikar, kontrollera först nosen och magasinet för att se om någon spik har fastnat. Se sedan till att den bandade spiken inte har skadats eller att papperssammansättningen komprimerats (om du märker att verktyget skjuter dubbelt är det värt att gå igenom detta steg också).

PROBLEM MED DYCKERTPISTOLER OCH IM45 CW/GN

Det finns även några snabba steg att gå igenom för att utesluta ett verktygsfel för Paslodes dyckertpistoler (IM65/IM65A/IM50 lithiumodeller), IM45 CW pappspikpistol samt IM45 GN.

Om du upptäcker att din dyckertpistol inte skjuter korrekt, lämnar märken i träet utan att spika eller helt enkelt skjuter blanka skott, kontrollera alltid själva dyckerten innan du bestämmer dig för att det är verktyget det är fel på. Dyckerten ska enkelt kunna flyttas i magasinet och inte fastna i nosen.

Prova en liknande metod för eventuella IM45 -problem – den rullbandade spiken ska sättas in korrekt i magasinet och nosen och magasinet ska vara fria från spikblockeringar.

Spikpistoler med rullbandat magasin gynnas av smörjning med jämna mellanrum.

Smörjoljan medföljer i verktygsväskan samt finns i rengöringskitet.

Nedan ser du smörjningsprocessen för respektive verktyg.

 

MITT VERKTYG FUNGERAR FORTFARANDE INTE – VAD GÖR JAG NU? 

Om du har gått igenom de enkla stegen för att kontrollera ditt verktyg som nämns ovan, och fortfarande har problem med ditt verktyg, måste det troligen ses över av en utbildad servicetekniker. Så vilken typ av service behöver ditt verktyg och är den täckt av garantin? Låt oss förklara de alternativ för service och reparation som vi erbjuder för Paslodes verktyg.

GARANTI

Om ditt verktyg köptes under det senaste året kommer det fortfarande vara inom garantiperioden. Om det verkar som att det är ett fel på verktyget, returnera det hos din återförsäljare med kvittot. Verktyget skickas sedan till vår interna serviceverkstad och hanteras därefter innan det returneras till din återförsäljare.

SERVICE UNDER GARANTIPERIODEN

Om ditt verktyg avfyrat mer än 30 000-50 000 skott, bör verktyget få service. Detta är generell underhållsservice och ingår inte i garantin på verktyget, oavsett om det är inom garantiperioden. Du kan ta tillbaka ditt verktyg till någon av våra auktoriserade Paslode-återförsäljare som kan sätta igång denna process åt dig.

SERVICE ELLER REPARATION UTAN GARANTI

Om ditt verktyg inte omfattas av garantin längre och behöver service, eller om det är ett fel på verktyget och det behöver repareras, kan du ta det till någon av våra auktoriserade återförsäljare som sedan skickar verktyget tillbaka till oss. Vi har också flera auktoriserade servicecenter över hela landet där ditt verktyg kan hanteras. Dessa servicecenter kan eventuellt reparera verktyget åt dig i deras egna reparationscenter.

När du skickar ditt verktyg för service eller reparation rekommenderas det att du inkluderar batteriet, laddaren, gasen och spikarna eller dyckerten som du har använt för att vi ska kunna göra en grundlig kontroll för att diagnostisera verktygsfelet.

Kostnaden för service och reparation är en fast kostnad på 1 875 kr. Priset gäller reparationer för normalt handhavande och i situationer som verktyget är tillverkat för. I priset ingår service, frakt och sex månaders garanti.

Dessa verktyg reparerar och servar vi för 1 875 kr:
– Alla Paslode gasdrivna verktyg
– Alla Paslode och Duo-Fast pneumatiska spikpistoler
– Alla Paslode och Duo-Fast pneumatiska dyckertpistoler
– Alla Paslode, Duo-Fast och Haubold pneumatiska klammerverktyg

För mer information angående verktygsreparationer och service, läs på denna sida eller besök din närmsta Paslode-återförsäljare.