Sök

PASLODES HÅLLBARHETSARBETE

Att ta hand om vår värld är något som vi tar på stort allvar, både som varumärke och som en del av ITW Global.

Varje dag arbetar vi hårt för att göra långsiktiga förändringar för att se till att vi gör allt vi kan för att skydda vår miljö för framtida generationer.

Här är några av de områden där vi gör kontinuerliga förbättringar av vår verksamhet och vårt sätt att arbeta.

Ansvarsfulla Inköp

ITW fokuserar på att köpa mer miljövänliga och hållbara material till sina produkter. Varje år ökar vi volymen återvunnet material som används i vår verksamhet där vi kan.

Vi bedömer och granskar våra leverantörer för att utvärdera deras långsiktiga lönsamhet och i sin tur deras förmåga att stödja våra verksamheter på ett hållbart sätt framöver. Dessa revisioner ger insyn i leverantörernas verksamhet samtidigt som de bidrar till att stödja våra egna ansträngningar för ansvarsfulla inköp.

Inom ITW:s försörjningskedja går cirka 45 % av de globala utgifterna för tredje part till leverantörer som befinner sig nära de anläggningar de betjänar, för att bidra till att minska vårt koldioxidavtryck. Dessutom kommer cirka 85 % av vårt stål huvudsakligen från metallskrot.

Hållbara Produkter

ITW utvecklar nya produkter och lösningar genom kund-drivna lösningar. Våra kunder ställs ofta inför miljöfrågor, även sådana som rör riskhantering för klimatförändringar, t.ex. hur man kan minska energianvändningen eller utsläppen.

I samarbete med våra kunder strävar vi efter att ta itu med dessa utmaningar genom att utveckla nya och befintliga produkter.

När vi levererar kunddrivna lösningar är en produkts livscykel och hållbarhet en viktig faktor att ta hänsyn till.

Framöver kommer Paslode-teamet att genomföra bedömningar som kommer att kunna ge en översikt över de totala utsläppen från vaggan till graven för våra produkter.

Håll Paslode produkter i bruk längre

ITW tar hänsyn till kundernas långsiktiga produktbehov och genomför lämpliga DFMEA-analyser (Design Failure Mode and Effect Analysis) och Process Failure Mode Effects Analysis för att förbättra produkternas säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet.

Paslode-produkterna är utformade för att ha en lång livscykel, och vi är stolta över hållbarheten och tillförlitligheten i vårt produktutbud.

Vi utbildar Paslode användare för att se till att produkterna används på ett säkert och korrekt sätt och för att säkerställa en längre livslängd för produkten.

Vi är också mycket stolta över att kunna erbjuda en reparationstjänst efter köpet, vilket säkerställer att alla Paslode-verktyg förblir i drift längre. Denna reparationstjänst är tillgänglig i upp till 6 år efter det att produkten har utgått ur sortimentet.

Paslode är stolta över att våra verktyg inte är en engångsvara.

Hållbara förpackningar

ITW investerar i resurser för att hitta sätt att minska förpackningarna totalt sett, samtidigt som vi skyddar våra produkter under hela leveransprocessen. Detta hjälper i sin tur våra kunder att hitta sätt att införliva återvunnet material i sina tillverkningsprocesser.

Majoriteten av våra Nail FuelPack-boxar (NFP) tillverkas av över 50 % återvunnen kartong och är FSC-godkända (Forest Stewardship Council).

Majoriteten av Paslodes kartonganvändning kommer från återvunna källor.

Dessutom är våra NFP-handtag nu tillverkade av 100 % återvunnet material, och vi har också tagit bort det svarta plastbandet från våra spikförpackningar, vilket har lett till en minskning av plastmängden med 50 % per förpackning. Våra ikoniska orange verktygsväskor är också 100 % återvinningsbara.

Framtidsplaner för Paslode-förpackningar omfattar digitalisering av våra verktygsmanualer och ytterligare forskning om vårt spikbandspapper och hållbara bläckalternativ för våra förpackningar.

Koldioxidutsläpp och effektivitet

Fram till 2030 har ITW som mål att minska de kombinerade Scope 1- och Scope 2-utsläppen av växthusgaser per US-dollar i rörelseintäkter med 40 procent jämfört med 2017 års nivåer. Vår strategi för att uppnå detta mål omfattar följande:

1. Att minska energiförbrukningen och förbättra den operativa effektiviteten i vår tillverkning och ITW-ägda anläggningar, som genomförs i enlighet med våra divisionsledda miljöledningssystem.

2. Utöka våra inköp av energi från förnybara källor, inklusive vind- och solkraft, över hela vårt globala fotavtryck där det är möjligt.

Vi är glada över att ha uppnått en minskning av växthusgasutsläppen med 37 % fram till 2021, jämfört med basåret 2017, baserat på våra tredjepartsverifierade data.

Vi granskar regelbundet våra leveransnätverk för att identifiera
de mest effektiva logistikrutterna, metoderna och lagringsstrategierna. Med hjälp av dessa data kan vi optimera distributions- och lagringsmönster, vilket leder till förbättrade fraktvägar, mindre förpackningsavfall och minskade koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.

Elektriciteten i vår huvudsakliga europeiska spikfabrik Paslode drivs till 100% av förnybar energi från vindkraftverk runt om i det lokala området i Danmark. Andra ITW Construction Products-fabriker i Europa investerar i hållbara energikällor som solpaneler.

Övergången till den digitala tidsåldern

Vi har gjort många förändringar under de senaste åren för att fungera i ett mer digitalt landskap, vilket har en positiv inverkan på vår miljö.

De flesta av våra kommunikationer sker nu digitalt, via våra kanaler i sociala medier eller vår webbplats, eller via e-post för kommunikation till vårt återförsäljarnätverk. Om du har öppnat en av våra orange verktygsväskor nyligen kommer du att märka att vi inte längre tillhandahåller ett fysiskt garantikort – ditt verktyg kan registreras direkt via vår webbplats – och vi har också slutat att producera våra Paslode verktygsutbildningskort till förmån för en digitaliserad version.

Vi har också minskat mängden produktlitteratur som vi producerar och väljer istället att styra våra kunder till vår webbplats, våra YouTube-kanaler och olika andra plattformar i sociala medier genom att använda QR-koder och klickbara digitala länkar.

DEN NYA

Xi-SERIEN IN ACTION

Spela videoklipp